Trenutno pregledujete:

Posebnosti

Avtor:
Iztok Jenko
Iztok Jenko
vodenje projektov s področja sončnih elektrarn

os-krize-1-web_330os-krize-web_330pmo-web_330MFE Križe se nahaja na objektu Osnovna šola Križe, Cesta Kokršega odreda 16 Križe, na parc. št. 258, 262/3, k. o. Križe.

Sončna elektrarna je plod partnerskega sodelovanja med Gorenjskimi elektrarnami, občino Tržič ter osnovno šolo. Sončna elektrarna služi tudi kot učni pripomoček, saj podjetje vsako leto nameni določeno število ur učencem in učiteljem šole ter jih osvešča o pomenu izkoriščanja obnovljivih virov energije, pridobljene s pomočjo sonca. 

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave