Trenutno pregledujete:

Postopek postavitve in obratovanja enote SPTE

PDF predstavitev o soproizvodnji toplote in elektrike ter možnostih za sodelovanje pri tovrstnih projektih z Gorenjskimi elektrarnami, d.o.o.. Referat na to temo je bil predstavljen marca 2012 v sklopu promocijskega dogodka, ki ga organizira Gospodarsko interesno združenje distributerjev zemeljskega plina marca 2012 v Kranju.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave