Trenutno pregledujete:

Soproizvodnja toplote in elektrike

Soproizvodnja električne in toplotne energije je sočasna proizvodnja električne in toplotne energije. Predstavlja način pretvorbe energije goriva v električno energijo, kjer se koristno uporabi pretežen del toplote, ki pri tej pretvorbi nastaja kot stranski produkt. Različne tehnologije omogočajo uporabo različnih goriv  z različnimi izkoristki. Vsem tehnologijam pa je skupni učinkovitejši proces pretvorbe energije zaradi koristne uporabe toplote, kot je sicer prisoten v klasičnih termoelektrarnah. Tak proces sočasne proizvodnje posledično omogoča tudi zniževanje stroškov za oskrbo z energijo.

Prednosti SPTE:

 • Učinkoviteje pretvarja energijo goriva v koristno toplotno in električno energijo, prihranimo lahko tudi do 38 % primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo toplotne in električne energije
 • Dosegajo se veliki prihranki pri stroških energije
 • Omogoča manjšanje odvisnosti od obstoječih načinov pridobivanja električne energije
 • Omogoča najučinkovitejšo koriščenje pridobljene toplote, saj se koristi kot lokalna proizvodnja potrebne energije in so izgube pri prenosu izredno majhne.
 • Omogoča do 50% zmanjšanje emisij v okolje, predvsem toplogrednih plinov kot je CO2.
 • Zmanjšuje izgube električne energije, ki so posledica prenosa po daljnovodih.

Kako privarčujemo?

 • Proizvajamo elektriko, ki jo porabimo sami, ali pa jo prodamo na trgu.
 • Za delovanje SPTE nas spodbuja država z obratovalno podporo.
 • Dodaten prihranek predstavlja znižanje stroška zaradi zmanjšanja nakupa električne energije na trgu.
 • Proizvajamo elektriko, ki jo prodamo po subvencionirani ceni po vrednosti za Zagotovljeni odkup.
 • Ekonomičneje je proizvedeno električno energijo koristiti za lastne potrebe, saj ste poleg prejete
  Obratovalne podpore privarčevali tudi strošek, ki bi ga imeli, če bi to elektriko z vsemi dodatnimi stroški kupili iz električnega omrežja
 • Obratovalno podporo in zagotovljeni odkup zagotavlja pogodba sklenjena s Centrom za podpore za dobo 10 let.

Objekti, primerni za uporabo soproizvodnje:

 • šole, hoteli,
 • zdravstveni domovi,
 • domovi ostarelih,
 • bolnišnice,
 • malo gospodarstvo,
 • študentski in dijaški domovi,
 • kemijska in prehrambna industrija,in drugo.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave