Trenutno pregledujete:

Učinkovita raba energije

Podjetje Gorenjske elektrarne, d.o.o. se ukvarja z izvajanjem projektov učinkovite rabe energije oz. ponuja t.i. energetske storitve. Projekte učinkovite rabe energije podjetje izvaja na lokacijah pogodbenih partnerjev, ki so tako soudeleženi pri finančnih prihrankih pri oskrbi z energijo, učinkovitejšem ravnanju z energijo in varovanju okolja.

V podjetju ponujamo različne storitve na področju učinkovite rabe:

  • izvedbo projektov soproizvodnje električne in toplotne energije (SPTE oz. kogeneracije),
  • prenovo razsvetljave, prenovo kotlovnic,
  • zamenjavo energentov,
  • posodobitev ogrevalnega sistema,
  • izboljšanje toplotnega ovoja stavb, ipd…

Projekte učinkovite rabe energije v podjetju izvajamo in financiramo  v celoti sami, ali skupaj s partnerjem, ki bo v prihodnje porabljal manj energije. V vsakem primeru se partnerju strošek za oskrbo z energijo zmanjša.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave