Trenutno pregledujete:

Tehnično ekonomska analiza

  • Ustrezen prostor za namestitev SPTE (dostop, velikost..)
  • Preveriti možnost priklopa na električno omrežje
  • Preveriti možnost priklopa na plinovodno omrežje
  • Preveriti možnost priklopa na interno toplovodno omrežje
  • Pridobiti količine porabljene energije po mesecih za ogrevanje in električno energijo
  • Na podlagi pridobljenih podatkov se določi optimalno velikost oz. moč SPTE enote
  • Izračun ekonomske upravičenosti

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave