Trenutno pregledujete:

Projektna dokumentacija in izvedba

  • Izdelava IDZ
  • Pridobitev soglasja (elektro in plin)
  • Izdelava PZI
  • Izdelava elektro in strojnih inštalacij
  • Priključitev na EE in plinsko omrežje
  • Zagonsko-funkcionalni preizkusi
  • Meritve in preizkus zaščit
  • Poizkusno obratovanje
  • Pridobitev deklaracije in odločbe o podpori

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave