Trenutno pregledujete:

Soproizvodnja na zemeljski plin

Soproizvodnja električne in toplotne energije na zemeljski plin v upravni stavbi Elektra Gorenjska, d.d.

kogeneracija_eg_33030 kW naprava za soproizvodnjo deluje od jeseni 2010 in je nameščena v kotlovnici upravne stavbe Elektra Gorenjska, d.d., kjer skupaj z obstoječima kotloma ogreva poslovne prostore Elektra Gorenjska na Primskovem v Kranju. Obratuje v času ogrevalne sezone in pri tem iz zemeljskega plina proizvede 120 MWh električne energije in 250 MWh toplote.

 

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave