Trenutno pregledujete:

Soproizvodnja na zemeljski plin

Soproizvodnja električne in toplotne energije na zemeljski plin v Osnovni šoli Tržič

spte_os_trzic_33030 kW naprava za soproizvodnjo deluje od jeseni 2011 in je nameščena v kotlovnici OŠ Tržič, kjer skupaj z obstoječima kotloma ogreva tamkajšnjo šolo in športno Dvorano tržiških olimpijcev . Obratuje v času ogrevalne sezone in pri tem iz zemeljskega plina proizvede 115 MWh električne energije in 230 MWh toplote.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave