Trenutno pregledujete:

Soproizvodnja na zemeljski plin

Soproizvodnja električne in toplotne energije na zemeljski plin v Kotlovnici Planina

 
spte_planina_1_330999 kW naprava za soproizvodnjo deluje od marca 2012 in je nameščena v Kotlovnici Planina v Kranju. Skupaj z obstoječima kotloma in SPTE Planina 2 ogreva sosesko Planina v Kranju. Pri tem iz zemeljskega plina letno proizvede prek 8.600 MWh električne energije in 9.700 MWh toplote.

 

Lastnik naprave za soproizvodnjo SPTE Planina je podjetje Soenergetika, d.o.o., katerega četrtinski lastnik so Gorenjske elektrarne, d.o.o.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave