Trenutno pregledujete:

Energetska izkaznica

Izdaja energetskih izkaznic

Energetski zakon določa obveznost pridobitve energetske izkaznice za vse stavbe, ki se zgradijo in hkrati prodajo oz. oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznemu delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela stavbe mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Kdo jo potrebuje?

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela stavbe mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe. V kolikor se stavba ali njen posamezni del ne prodaja ali oddaja, izkaznice ni potrebno pridobiti. Osnovni namen je, da bomo lahko pri nakupu ali najemu hiše upoštevali strošek energije v stavbi, podobno kot to upoštevamo pri nakupu pralnega stroja, hladilnika, kjer gledamo v kateri energijski razred, ki je razviden na energijski nalepki, spada. Pri stavbi je to še toliko bolj pomembno, saj je strošek energije porabljene v stavbi relativno visok, če hočemo stavbo prenoviti, pa potrebujemo sredstva za investicijo. Ker mora biti javni sektor za vzor, morajo imeti vse stavbe javnega sektorja energetsko izkaznico (ne glede na prodajo), ki mora biti  izobešena na vidnem mestu dostopnem javnosti. Z novim  Energetskim zakonom je pri najemu izkaznica potrebna le v primeru novega najema, kar pomeni, da je potrebna tudi v primeru, ko je isti najemnik v stavbi ali njenemu posameznem delu, ki ga je že imel v najemu, ni pa imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča.

Kako lahko energetska izkaznica vpliva na manjšo rabo energije v stavbah oziroma zagotovi večjo učinkovitost?

Energetska izkaznica je namenjena predvsem lastnikom, da lahko vidijo energijsko učinkovitost svoje stavbe in se tudi seznanijo o možnih ukrepih za povečanje njene učinkovitosti. Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov. Tako, da ne moremo reči, da je bistven del energetske izkaznice samo podatek o rabi energije, ampak tudi predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

Ali energetska izkaznica vpliva na vrednost nepremičnine?

Z rastjo cen energije, postaja energetska učinkovitost pomembna tudi pri odločitvah o nakupu, najemu ali odločitvi o samih investicijah v energetsko učinkovitost. Izkaznica podaja informacije o porabi energije v stavbi in predlaga priporočene ukrepe za izboljšanje njene učinkovitosti. Izkušnje iz tujine kažejo, da energetska izkaznica vpliva na ceno nepremičnine. Verjetno bodo ukrepi energetske učinkovitosti postali tudi pri nas eden od pomembnih kriterijev, ki jih upoštevamo pri nakupu ali najemu nepremičnine. Ocenjujemo, da bo energetska izkaznica vplivala na ozaveščenost in odločitve kupcev pri odločitvah za najem ali nakup posamezne nepremičnine.

Od kdaj bo energetska izkaznica obvezna?

Energetska izkaznica je že obvezna.

Ali potrebujem energetsko izkaznico za mojo hišo, v kateri živim z družino?

Za hišo, v kateri živite, ne potrebujete energetske izkaznice, če je ne prodajate ali oddajate na novo v najem. Namen energetske izkaznice je informirati kupca, ki ne pozna energijskih lastnosti nepremičnine.

Koliko časa traja izdelava energetske izkaznice?

Odvisno od posameznega objekta in predvsem popolnosti dokumentacije.

Koliko stane energetska izkaznica ?

Cena za izdajo energetske izkaznice ni predpisana. Odvisna je od ponudbe in povpraševanja na trgu.

Kaj je to pristojbina za izdelavo energetske izkaznice?

Cena energetske izkaznice je sestavljena iz stroška izdelave energetske izkaznice in pristojbine. Osnova pristojbine za izdajo energetske izkaznice je odvisna od namembnosti stavbe, velikosti stavbe, števila posameznih enot stavbe. Višino pristojbine za izdajo energetske izkaznice bo podrobneje določila vlada, upoštevajoč stroške nadzora in stroške vodenja registrov, povezanih z energetskimi izkaznicami.

Kakšne vrste energetskih izkaznic poznamo? Kaj je to računska in kaj merjena energetska izkaznica?

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic: računsko in merjeno. Računska energetska izkaznica, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe, se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe. Merjena energetska izkaznica, ki se določi na podlagi meritev rabe energije, pa se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave