Trenutno pregledujete:

Projektiranje

Gorenjske elektrarne razpolagajo z lastno elektro in strojno projektivo. Projektantska dejavnost zajema projektiranje sklopov opreme in inštalacij, kot tudi projektiranje celovite strojne in elektro opreme malih hidroelektrarn in v fotovoltaičnih elektrarn.

Strojna projektiva

Celovita zasnova strojne opreme in inštalacij malih hidroelektrarn ali projektiranje njenih posameznih sklopov kot npr.:

 • projektiranje hidromehanske opreme (zaporni elementi – zapornice),
 • projektiranje pogonov za hidromehansko opremo,
 • projektiranje čistilnih strojev,
 • projektiranje grobih in finih vtočnih rešetk,
 • projektiranje podstavkov za generatorje,
 • itd.

Elektro projektiva

Celovita zasnova elektro opreme in inštalacij malih hidroelektrarn in fotovoltaičnih elektrarn ali projektiranje posameznih sklopov kot npr.:

 • energetski razvodi MHE in fotovoltaičnih elektrarn,
 • razni sistemi ročnega,
 • avtomatskega in daljinskega vodenja,
 • kompenzacija jalove energije asinhronskih generatorjev,
 • sistemi avtomatizacije vodnih zajezb,
 • programiranje programabilnih logičnih krmilnikov in digitalnih turbinskih regulatorjev,
 • izdelava SCADA aplikacij,
 • itd.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave