Trenutno pregledujete:

Tehnični podatki

he-kokra_350

Vodotok: reka Kokra
Padavinsko področje: 223 km2
Instaliran pretok: Qint = 5,6 m3/s
Srednji letni pretok: sQs = 6,54 m3/s
Najmanjši mali pretok: nQn = 0,00 m3/s
Maksimalni pretok: Q100 = 210 m3/s
Kota zajezitve: 372,50 m N.M.
Bruto padec: 8,6 m
Neto padec: 8,3 m
Moč turbine: 350 kW
Moč generatorja: 285 kVA
Srednja letna proizvodnja: 1,15 MWh
Leto izgradnje: 1898

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave