Trenutno pregledujete:

Predstavitev

Mala hidroelektrarna Kokra je bila zgrajena leta 1898. V kanjonu reke Kokre jo je zgradil kavarnar Adolf Kreutzberger. Elektrarna je bila druga elektrarna v Kranju, zgrajena pet let po Majdičevi elektrarni in nekajkrat močnejša od te. Lastnik je reko Kokro pregradil z lesenim jezom in ob njem postavil turbino z močjo 70 KM in dinamo 50 kW, 2 x 220 V. Letno proizvede tudi 1200 MWh električne energije.

Zaradi počasnega napredovanja elektrifikacije mesta je poraba v elektrarni počasi napredovala. Lastnik elektrarne je leta 1910 posledično zašel v finančne dolgove in jo prodal. Elektrarno je na dražbi kupila Marija Mayer. Z rastjo industrije pa je  poraba električne energije v mestu naraščala. Elektrarna je bila zato večkrat prenovljena in povečana.

Današnjo obliko je dobila v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Tako kot v večini ostalih hidroelektrarn, ki so v lasti Gorenjskih elektrarn, se je tudi v mHE Kokra leta 1971 implementiral daljinski nadzor elektrarne. V letih 1991 – 1992 je bila elektrarna temeljito prenovljena. Zamenjani so bili gonilniki, namesto lesenega nastavka je bila montirana zaklopna zapornica. Z novimi gonilniki se v elektrarni dosega moč 260 kW.


V letu 2003 in 2012 je bila gradbeno temeljito obnovljena jezovna zgradba in zgradba strojnice, ki meji z vodo. Zaradi zastarelosti je bil zamenjan upravljalni sistem. Nov sistem omogoča daljinski nadzor in avtomatski ponovni vklop. Za ta namen je bil uporabljen Simensov krmilnik iz družine Simatic S7-300. Simens je največji proizvajalec krmilnikov na svetu, svoje izdelke namenjene  avtomatizaciji procesov je poimenoval s skupnim imenom SIMATIC. Značilnost družine SIMATIC predstavlja celovito rešitev na področju avtomatizacije procesov. V preteklosti se je za SIMATIC označevalo pomnilniško programljive krmilnike, danes pa SIMATIC označuje celotno serijo izdelkov za integrirano avtomatizacijo proizvodnih procesov. Značilnost opreme SIMATIC je v tem da se vnos podatkov opravi samo enkrat, ti pa so potem dostopni vsem komponentam sistema. Omrežje za komunikacijo med posameznimi elementi je preprosto. SIMATIC S7-300 predstavlja srednje zmogljivostno skupino izdelkov za avtomatizacijo procesov v proizvodnji. Krmilniki S7-300 so v modularni izvedbi. Prilagoditi je bilo potrebno tudi ostalo strojno in elektro opremo. Istočasno je bila opravljena tudi redna letna revizija strojev in naprav v elektrarni.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave