Trenutno pregledujete:

Meritve, zaščita in avtomatizacija

Osnovni namen vzdrževanja je ohranjevanje delovne sposobnosti strojev in naprav ter podaljševanje njihove življenjske dobe. V Gorenjskih elektrarnah v vseh elektrarnah stalno opravljamo preventivno in planirano vzdrževanje.

Preventivno vzdrževanje vključuje:

  • sistematične preventivne preglede strojev in naprav,
  • meritve izolacijske upornosti navitij generatorjev,
  • meritve izolacijske upornosti navitij transformatorjev,
  • meritve prebojne trdnosti olja in
  • meritve električnih inštalacij
  • umerjanje zaščite generatorjev in ločilnih mest


Planirano vzdrževanje
 poteka na osnovi navodil za vzdrževanje, izkušenj obratovalcev in vzdrževalcev in na podlagi analiz opravljenega dela v preteklih obdobjih. Vključuje:

  • redne letne revizije in remonte strojev in naprav,
  • večja vzdrževalna in obnavljalna dela na objektih v lastni izvedbi in
  • večja vzdrževalna dela z zunanjimi izvajalci.

Vzdrževanje zaradi nastalih havarij (korektivno vzdrževanje) je največkrat posledica visokih vodostajev vodotokov in iztrošenosti posameznih sestavnih delov v hidroelektrarnah.

Izvedba diagnostike, ugotavljanje vzrokov in odprava okvar na električnih strojih ter sistemih vodenja.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave