Trenutno pregledujete:

Upravljalni sistem v hidroelektrarni Sorica prenovili v lastni izvedbi

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Mala hidroelektrarna Sorica je bila zgrajena koncem osemdesetih let po programu 100 malih hidroelektrarn za potrebe splošne ljudske obrambe.

Mala hidroelektrarna Sorica je bila zgrajena konec osemdesetih let, po programu 100 malih hidroelektrarn za potrebe splošne ljudske obrambe.

Elektrarna je začela z obratovanjem v letu 1989. Z rednim vzdrževanjem strojev in naprav elektrarno ohranjamo v dobri kondiciji. To v celoti velja za zgradbo elektrarne, agregat (turbina - generator), nekoliko težje pa je z upravljalnim sistemom. Avtomatika, ki zagotavlja varno in kvalitetno obratovanje, je postala nezanesljiva, izdelana je še v relejni tehniki. Zato smo se v podjetju odločili za celostno prenovo upravljalnega sistema z modernim krmilnikom VIPA 313 SC, ki bo omogočal zanesljivo avtomatsko obratovanje elektrarne. V Službi za investicije in razvoj Gorenjskih elektrarn je bila oblikovana pobuda in sprejeta odločitev, da celotno prenovo opravimo v lastni izvedbi, od idejnega projekta do končne izvedbe.

Projekt avtomatizacije je izdelal Jurij Čadež, upravljalne omare so bile izdelane v elektro delavnici, montažo elektrostrojne opreme v elektrarni so zaposleni v mesecu septembru 2007 prav tako opravili sami.
Z izdelovanjem upravljalnih sistemov v lastnih delavnicah smo pričeli po zaposlitvi novega sodelavca projektanta in sodelavca v elektro delavnici, strojna delavnica pa je že prej opravljala občasno storitve na trgu. Tako je bila opravljena delna revizija v mali hidroelektrarni Krajcarca, za Komunalo Kranj pa vzdržujemo in upravljamo malo hidroelektrarno Zanjivec.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave