Trenutno pregledujete:

Zloženka in zgodovinska raziskava o hidroelektrarni Savica

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Visokotlačna hidroelektrarna Savica je kot študij primera zaradi svoje edinstvenosti predmet proučevanja proizvodnje električne energije v specifičnih pogojih.

Gorenjske elektrarne so junija 2007 ob proizvodnem jubileju ene milijarde kilovatnih ur (1 TWh) električne energije v hidroelektrarni Savica izdale zloženko. V njej so predstavljeni mejniki elektrarne, tehnični podatki, grafični prikazi proizvodnje in fotografije. V njej se nahaja tudi predstavitev elektrarne z načrtom prečnega profila od zajetja, rova, vodostana in tlačnega cevovoda do strojnice.

Turistično društvo Bohinj je ob 100-letnici organiziranega delovanja na področju turizma v Bohinju obnovilo turistično dostopno pot do znamenitega slapa Savice, kjer je zajetje hidroelektrarne. Ob jubileju je izdalo knjižico 100 let turizma v Bohinju 1907-2007, v kateri je tudi zgodovinski zapis avtorja Draga Paplerja Od vojaške hidroelektrarne Savica ... do nove elektrarne Savica. 

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave